SİSTEM ANALİZİ VE OPTİMİZASYON

Sistem Analizi ve Optimizasyon;

  • Optimizasyon tasarımı
  • Algoritma geliştirme/iyileştirme
  • Yüksek başarımlı hesaplama
  • Probleme/veriye özel uygulamalar
  • Proje yönetimi

 

Grup Çalışanları

  • Doç. Dr. Hasan TEMURTAŞ (DPÜ, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Müh. Böl.)
  • Doç. Dr. Gürcan YAVUZ (DPÜ, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Müh. Böl.)
  • Doç. Dr. Serdar ÖZYÖN (DPÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh. Böl.)
  • Doç. Dr. İhsan EROZAN (DPÜ, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Müh. Böl.)
  • Dr. Öğr. Üyesi Gültekin KUVAT (BAÜ, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Müh. Böl.)
Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024, Cuma